Hana Vyčítalová - Vacíkov, rody a stavení.

Obsáhlá kniha Hany Vyčítalové - Vacíkov, rody a stavení mapuje obec Vacíkov od první dochované písemnosti o usedlostech z Urbáře 1586 - 90. V té době má Vacíkov 6 osedlých a Miřetín 6 osedlých. Původní Waczikow ležel od kapličky dolů směrem na Hvožďany a Miřetín od kapličky nahoru směrem k Březnici. V r. 1770 došlo ke sjednocení osad a od té doby je obec vedená jako Vacíkov.

V knize jsou přehledně sepsána jednotlivá čísla popisná a kdo tam kdy bydlel. Zmapováno bylo vše, co šlo vypátrat v archivech doplněné o množství dobových i současných fotografií.
Součástí knihy je vložený CD disk, kde jsou publikované fotografie barevné.

Právem lze obdivovat námahu a čas, který Hana Vyčítalová této knize věnovala. Právem jí patří naše "Vacíkovské" poděkování.