Vacíkováci ve velké válce 1914-1918

Vacíkováci bojovali v rakouských řadách na všech jejich evropských frontách a to i na moři. Několik se jich po zajetí přihlásilo do Ruských a Italských legií ve kterých se účastnili bojů proti Rakousku a Německu. Legionáři v Rusku pak absolvovali slavnou ruskou anabázi.

Z různých zdrojů byl sestaven uvedený seznam občanů Vacíkova, kteří byli odvedeni do války. Do seznamu jsou zařazeni i rodáci pocházející z Vacíkova, kteří před válkou z různých důvodů z Vacíkova odešli (zaměstnání, svatba aj.). Dále je v seznamu uvedeno několik vojáků, dle vojenských záznamů údajně narozených či žijících ve Vacíkově, ale o kterých není nikde další záznam.

Více -  PDF ke stažení  

autor - Vladimír Hudeček