Vacíkov nad zlato

dne 14.2.2013 bylo založeno nové občanské sdružení Brdy nad Zlato

Důvodem založení sdružení je hlavně zamezit průzkumu a následné těžbě zlata na Petráškově hoře u Vacíkova a v dalších lokalitách, které jsou těžbou zlata ohroženy. 

Cílem sdružení je podpořit obec Hvožďany, sdružení obcí a měst Čechy nad zlato a ostatní dotčené obce v boji proti povolení průzkumu a následné těžbě. 

Dovolujeme si vás oslovit s nabídkou členství nebo případné podpory našeho občanského sdružení. Děkujeme za vaši podporu. Občanské sdružení Brdy nad zlato, Vacíkov 65, 262 42


16.1.2015

Konečně je to tady. Po dvou letech se podařilo! Přišel nám moc milý dopis od Ministerstva životního prostředí. Obě žádosti o průzkum zlata ve Vacíkově byly ZAMÍTNUTY!


12.10.2015

Dobojováno!

Vláda dnes (12.10.2015) schválila vznik Chráněné krajinné oblasti Brdy se začleněním zlatonosného ložiska Petráškova hora u Vacíkova. Ke konci letošního roku bude zrušen stávající vojenský újezd a na jeho místě bude vyhlášena Chráněná krajinná oblast Brdy, do které bude spadat i okolí Vacíkova včetně Petráškovy hory. Mapu nově vzniklé CHKO Brdy si můžete prohlédnout na níže uvdeném zdroji.

Zdroj: https://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/vlada-schvalila-vznik-chko-brdy-patri-do-ni-i-sporne-zlatonosne-lozisko--1542423