Setkání rodáků

16.08.2014 10:00

RODÁCI VE VACÍKOVĚ

Pouť ve Vacíkově je odedávna spjata se svátkem Nanebevzetí Panny Marie. Stalo se v posledních letech tradicí, že je u této příležitosti pod širým nebem, před kaplí Panny Marie, sloužena mše svatá. Teplé srpnové počasí k tomu přímo vybízí. Letošní 16. srpen však ani trochu nepřipomínal oddechový den uprostřed žní a v mnohých vacíkovských domácnostech se zakouřilo z komína. Déšť, vítr, sluníčko jen na chvilku vykukovalo z těžkých mraků a teploměr sotva dolezl k patnácti stupňům. Přesto se poutníků sešlo hojně a byť museli obléci svetry, bundy a pláštěnky, nic jim to nevadilo. A proč také, když  letošní pouť byla spojena ještě s jednou událostí, a sice srazem místních rodáků. A ti, co se v drsném podnebí pod Třemšínem narodili, mají pro rozmary zdejšího počasí pochopení.

Mše, sloužená panem farářem Kuníkem byla korunována posvěcením zásahového vozu, který místnímu sboru hasičů věnoval do užívání Obecní úřad ve Hvožďanech. Avia, vykropená svěcenou vodou bude hasičům jistě dobře sloužit.

Rodáci se po mši vydali na prohlídku obce. Vzpomínalo se, kdo kde bydlel, kdo už mezi námi není, který dům je čí.... Hodnotilo se, jak moc či málo se tvář obce změnila. Cílovou stanicí  byl objekt bývalého JZD na konci vesnice, kde kromě hospody „U Lišáka“ to žilo v provizorně postaveném stanu, který se na pár hodin proměnil v kino. Promítaly se v něm dobové fotografie z domácích  archivů jednotlivých občanů, kteří je k veřejné prozentaci poskytli. A tak jsme měli možnost vidět naše pradědy a prabáby, strýce a tety, které jsme pamatovali z mládí a mnody nás samotné, kterak se jako děti proháníme na kole, či v zimě bruslíme na rybníce. Jaké se kdysi slavily slavné dožínky či dokopná, jaké to bývalo když se sešla plná hospoda  „U Moulisů“, jak se stavěla bytovka a nebo nový most přes Vacíkovský potok. Hledě do tváří těch, co už mezi námi nejsou, vida je v plné práci či rozesmáté u džbánků piva, přišlo nám najedou líto, jak moc ten čas letí...

Z nostalgie zpátky do současnosti nás vrátila pouťová taneční zábava, která všechny v tom neletním počasí úspěšně zahřála.

Vacíkovští rodáci tímto děkují paní starostce Markétě Balkové, SDH Vacíkov a členům OS Brdy nad zlato za pomoc při organizaci tohoto jedinečného setkání.
Lenka Černá


Vážení, mnozí jste se zde sice nenarodili, předejte nebo to tlumučte svým rodičům, sestrám,bratrům, tetám a strýcům.
Sestřenicím, či bratrancům, prostě všem o nichž víte, že se zde ve Vacíkově narodili moc by nám to pomohlo.
 Ne na všechny rodáky máme spojení.

 Děkuji. F. Reš