Letový profil Vacíkovského černého čápa

18.11.2014 20:58

Jak jistě víte, na naší Petráškově hoře hnízdí černí čápi. O jednom z nich nám nedávno došla zajímavá zpráva z Israel Bird Ringing Center, kde se začátkem října náš čáp vyskytuje. Musel uletět vzdušnou čarou téměř 2600 km, aby jej mohl identifikovat v Izraeli v Newe Ur.