Členská schůze občanského sdružení Brdy nad zlato, 27.3.2015 v 17.00 hod. v salonku Hvožďanské hospody ve Hvožďanech

13.03.2015 08:39

P O Z V Á N K A

 

na členskou schůzi občanského sdružení Brdy nad zlato, která se koná

 

v pátek 27.3.2015 v 17.00 hod. (prezence od 16.45 hod.)

 

v salonku Hvožďanské hospody ve Hvožďanech

 

Program jednání:

 

 1.    Zahájení

 2.    Volba návrhové a volební komise

 3.    Schválení programu

 4.    Zpráva výboru sdružení o činnosti za rok 2014

 5.    Zpráva o hospodaření za rok 2014

 6.    Plán činnosti na rok 2015

 7.    Členské příspěvky

 8.    Úprava názvu občanského sdružení dle nového zákona platného od 1.1.2014

 9.    Návrh a volba členů výboru na rok 2015

11.   Diskuze

12.   Usnesení

13.   Závěr

 

V případě, že se nesejde nadpoloviční většina všech členů (dle čl. 7 odstavce 2. stanov občanského sdružení Brdy nad zlato), bude se konat náhradní členská schůze téhož

dne 27.3.2015 v 17.30 hod. v salonku Hvožďanské hospody ve Hvožďanech. Body programu zůstávají stejné.

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

 

                                                                                                 Jan Šefrna

                                                                       předseda občanského sdružení Brdy nad zlato